بازاریابی شبکه های اجتماعی

در دهه اخیر شبکه های اجتماعی به یکی از ارکان اصلی برنامه بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ برندها و شرکت های کوچک و متوسط تبدیل شده است. شبکه های اجتماعی که در ابتدا بصورت محدود و تنها برای اشتراک گذاری رویدادهای شخصی به وجود آمد، اکنون سبک زندگی مردم را تغییر داده و حجم بالایی از زمان افراد به حضور و فعالیت در رسانه ها اختصاص یافته و موجب گردیده تا رسانه های اجتماعی متعددی بمنظور پوشش نیازها و اهداف خاص مردم و کسب و کارها تولید و بصورت محلی یا جهانی ارایه گردد.

خدمات بازاریابی شبکه های اجتماعی آئین گستر

خدمات بازاریابی شبکه های اجتماعی ما در راستای برنامه دیجیتال مارکتینگ و استراتژی برندینگ شرکت ها اجرا میشود و با توجه به نوع کالا، خدمات و هویت برند شما استراتژی بازاریابی شبکه های اجتماعی را در رسانه هایی که از پتانسیل بالایی برای جذب و مشارکت مخاطبین و مشتریان بالقوه شما برخوردار باشد تدوین میکنیم و با حضور گسترده و منسجم در رسانه ها و ارایه تجربه کاربری ارزشمند، از رسانه های اجتماعی بعنوان کانال های موازی با دیگر استراتژی های دیجیتال مارکتینگ جهت جذب، نگهداری و افزایش وفاداری مشتریان به برند شما استفاده میکنیم.

خدمات بازاریابی شبکه های اجتماعی

فرآیند بازاریابی شبکه های اجتماعی

کشف اهداف

در ابتدا ما به کشف اهداف و خواسته های شما در استراتژی بازاریابی شبکه های اجتماعی میپردازیم و با مطالعه و آنالیز کامل برند، کسب و کار، رسانه های فعال و رقبای شما اطلاعات لازم را بمنظور تدوین برنامه ای جامع و فعالیت منسجم در رسانه های اجتماعی گردآوری میکنیم.

تعرفه خدمات بازاریابی شبکه های اجتماعی

در حال بروز رسانی

فهرست