استراتژی دیجیتال مارکتینگ

برنامه دیجیتال مارکتینگ برای هر شرکت، برند و شخص با توجه به مدل کسب و کار، امکانات و گروه هدف آن تدوین میگردد. هدف ما ارایه برنامه ای کاربردی و پویا بر اساس گرایش ها و استانداردهای نوین بازاریابی دیجیتال میباشد. در برنامه دیجیتال مارکتینگ با طراحی نقشه اجرایی و تعیین معیارهای اندازه گیری و زمانبندی برنامه ها، امکان مشاهده روند پیشرفت هر یک از استراتژی ها و توسعه نام برند در فضای دیجیتال سهولت مییابد.

تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ آئین گستر

برنامه دیجیتال مارکتینگ همسو با برنامه بازاریابی شما تدوین میشود و متناسب با نیازها و چشم انداز ترسیم شده، استراتژی ها و برنامه هایی را که موجب دستیابی به اهداف بلند مدت بازاریابی گردد را طراحی میکنیم.

مشاوره و تدوین استراتژی

فرآیند تدوین برنامه دیجیتال مارکتینگ

کشف اهداف

اهداف بازاریابی در کسب و کارهای مختلف متفاوت میباشد. ما با آنالیز کامل کسب و کار شما، متد و شیوه های بازاریابی در فضای آنلاین و آفلاین، به بررسی میزان تبدیل و تاثیر هر یک از استراتژی های اجرایی در پیشبرد اهدف شما می پردازیم. بمنظور برنامه ریزی و فعالیت هدفمند در فضای دیجیتال، استراتژی های دیجیتال مارکتینگ را متناسب با چرخه عمر و اشتهار برند شما و بر اساس نحوه تعامل و نیاز مخاطبین شما تدوین میکنیم.

فهرست