جدول قیمت ها

استایل سفارشی فریش تم

فـریش تـم حـاصل یـک تفـکر تـحول گـرا و زیبـایی مـحور اسـت ، فـعالـیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس و وردپرس می چرخد

پلن قیمت

1000 تومان

/روزانه

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

[vc_btn title=”خرید قالب” style=”outline” shape=”square”]

پلن قیمت

120000 تومان

/ماهانه

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

[vc_btn title=”خرید قالب” style=”outline” shape=”square”]

پلن قسمت

750000 تومان

/ماهانه

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

[vc_btn title=”خرید قالب” style=”outline” shape=”square”]

استایل سفارشی فریش تم 2

فـریش تـم حـاصل یـک تفـکر تـحول گـرا و زیبـایی مـحور اسـت ، فـعالـیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس و وردپرس می چرخد

فروشگاه فریش تم ارائه دهنده ی قالب های وردپرس

[vc_btn title=”خرید” style=”outline” shape=”square” color=”white” link=”url:http%3A%2F%2Ffarishtheme.ir||”]
فهرست